Po čemu se moj pristup izdvaja?

Predugo smo izloženi negativnim porukama o hrani, težini i dijetama. Rečeno nam je da imamo problem volje, da smo slabići i da treba da radimo na samokontroli. Eksperti često daju kontradiktorne savete. Rezultat navedenih uticaja je naša zbunjenost. Nismo sigurni šta treba da jedemo i kako da uspostavimo zadovoljavajuć odnos sa hranom. U svojom profesionalom radu kombinujem brojne uspešne strategije iz nutricionističke nauke i psihologije ishrane. Izbacivanjem distinkcije „zabranjeno – dozvoljeno“, usresređujem se na ono što je dobro konkretnu osobu i njen životni stil. U radu sa klijentom problemi sa ishranom postaju polja za avanturu i istraživanje. Probleme ishrane ne posmatram kao neprijatelje, nego izazov i priliku za lični rast i razvoj. Pomažem klijentima da dostignu svoje ciljeve, ali ne samokažnjavanjem, već korišćenjem strategja koje neguju i hrane.